ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Για τη προκήρηξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/στριών ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ πατήστε 

https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%91%CE%A36-05%CE%9B?inline=true

Για την Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου πατήστε

http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/ASEI_ASSY/aithsh_Asei_Assy.pdf