ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:    1ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ- ΤΑΞΗ: Β   Σχ. Έτος: 2013-2014         

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ»

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  Σταθαράς  Ιωάννης  ΠΕ17.08

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

    Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του για την ύπαρξη ζωής στη Γη, να μελετήσουν την αλληλεπίδραση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και της «τρύπας του Όζοντος», να αναλογισθούν τα πιθανά σενάρια καταστροφών από πιθανή αρνητική εξέλιξη του φαινομένου, τέλος να αποκτήσουν θετική στάση-γνώμη για τη χρήση των νέων μορφών ενέργειας(Υδρογόνο) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ)

 σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, τόσο από πλευράς εξάντλησης των, όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτεταμένη χρήση τους. Παράλληλα θα εξερευνήσουν και τρόπους αντιμετώπισης-πρόληψης μιας πιθανής έκτακτης ανάγκης λήψης μέτρων.

Ερευνητικά ερωτήματα:

1.      Ποιο είναι το φυσικό Φαινόμενο του Θερμοκηπίου;

 

2.      Ποια αέρια συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;

 

3.      Ποια από αυτά είναι υπεύθυνα για την επιδείνωση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανθρωπογενούς αύξησης της συγκέντρωσής τους;

 

4.      Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και των λοιπών «αερίων του θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα;

 

5.      Ποια η αλληλεπίδραση της «τρύπας του Όζοντος» με το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Ποια από τα αέρια του είναι υπεύθυνα και για τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος;

 

6.       Ποια είναι η άμεση απόρροια του φαινομένου;

 

7.      Ποιες είναι οι πιο καταστρεπτικές συνέπειες του φαινομένου;

 

8.      Ποια μέτρα έχουν θεσπίσει οι παγκόσμιοι οργανισμοί για την μείωση ή το περιορισμό του φαινομένου;

 

9.      Γιατί το Υδρογόνο αποτελεί μια εναλλακτική λύση;(Άλλες μορφές ενέργειας φιλικότερες στο περιβάλλον).

 

10.  Ποιες προβλέψεις γίνονται για το μέλλον του πλανήτη μας;
 

 

Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ.