ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ- ΤΑΞΗ: Α΄  Σχ. Έτος: 2013-2014            

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ»

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  Σταθαράς  Ιωάννης, ΠΕ17.08

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το ενεργειακό πρόβλημα, να μελετήσουν την ηλιακή ενέργεια, να εξοικειωθούν με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ), να αποκτήσουν θετική στάση-γνώμη για τη χρήση των ΑΠΕ

 σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, τόσο από πλευράς εξάντλησης των, όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτεταμένη χρήση τους. Παράλληλα θα εξερευνήσουν και την οικονομική διάσταση του ενεργειακού προβλήματος.

 

Ερευνητικά ερωτήματα:

1.      Ποια η φύση της ηλιακής ακτινοβολίας;

2.      Τι είναι οι ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι;

3.      Ποιες ΑΠΕ εξαρτώνται από την ηλιακή ενέργεια και με ποιο τρόπο;

4.      Τρόποι εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

5.      Είδη ηλιακών συστημάτων για εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας.

6.      Τεχνολογία μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική(εφαρμογές).

7.      Η χρήση-εφαρμογή των ΑΠΕ συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής;

8.      Η χρήση-εφαρμογή των ΑΠΕ είναι φιλικότερη στο περιβάλλον;

Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ.